Kontakt z nami

Adres do korespondencji:
Fundacja Dobrej Książki
ul. Fabryczna 21/12A
e-mail: redakcja@kronikasportu.pl
tel.: +48 22 629 67 95

NIP: 526-10-18-616
REGON: 050209847